Vest Elektro Maritim

Om Vest Elektro Maritim AS

Selv om vi er en nyetablert bedrift er vi ikke ny på markedet. Gjennom vår historie som tidligere Vest Elektro og Bergen Group Vest Elektro har vi utviklet kompetanse og kapasitet i tråd med markedets behov og den tekniske utviklingen som har skjedd.

 

Vest Elektro Maritim AS er en betydelig leveranør av elektrotjenester innenfor hovedsatsingsområdene Shipbuildning, Offshore og Service. Selskapet er etablert med hovedkontor på Fitjar på Stord og er i dag 32 ansatte. Selskapet leverer totale elektroløsninger i hele syklusen fra planlegging, prosjektering, engineering, installasjon, test og idriftsettelse.

 

Selskapet har igjennom de siste årene levert -og leverer flere store og avanserte installasjoner. Dette gjør at vi besitter etterspurt kunnskap og erfaring. 

 

Vest Elektro Maritim AS har som målsetning å være en sterk aktør innenfor våre markedsområder, og fortsette veksten både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

HMS og QA

 

Vi vil forplikte oss til kontinuerlig forbedring ved å sikre at regelverk, så vel som våre interne standarder overholdes. HMS er et lederansvar i bedriften.
Hver enkelt ansatt har ansvar for egen sikkerhet samtidig som man også har ansvar for andres sikkerhet. Alle ansatte tar HMS-verdier med i sitt daglige arbeid og virke slik at vi oppnår økt sikkerhet også i fremtiden.
 
Vi skal:
•    overholde alle lover og regler for HMS som berører våre aktiviteter.
•    lære opp ansatte / nyansatte med henblikk på HMS.
•    sikre at ledelsen aktivt vurderer hvor effektivt HMS politikken virker, og fortløpende diskutere tiltak for  forbedring.  
•    forsikre seg om at alle ansatte forstår deres ansvarsområde vedrørende HMS.
•    gjennomføre HMS auditer for å sikre at aktivitetene er i.h.t selskapets HMS politikk.