Vest Elektro Maritim

Tjenester

  

Vest Elektro Maritim utfører innenfor våre foretningsområder

 

 

Planlegging, prosjektering og engineering.

 

 

 

 Installasjon, reparasjon og vedlikehold.

 

 

 

 Forstudie, ombygging og feilsøking/utbedring.

 

 

 

 Test og idriftsettelse.

 


 

Service og bygg, land:

 


Planlegging, prosjektering av boliger og industribygg.

 


 

Installasjon, reparasjon og vedlikehold.

 


 

Ombygging og rehabilitering

 


 

Feilsøking og utbedring.